1. صفحه اصلی
  2. ماشین
  3. ماشین تولید اشکال مختلف بدون تیر آهن با اتصال پیچ

ماشین تولید اشکال مختلف بدون تیر آهن با اتصال پیچ

ماشین تولید اشکال مختلف بدون تیر آهن با اتصال پیچ یک سیستم ساخت اتوماتیک پیشرفته شامل قطعات شکل دهی و خم دهی می باشند. ماشین اتصال پیچ، پانلهای ساختمان را در انبارها می سازد و پس از تولید به مکان ساخت و ساز منتقل می شوند. ساختمانهای ساخته شده با این پانلها به سادگی نصب و جایگزین مجدد می شوند. تکنولوژی ماشین بدون تیر آهن استفاده شده در ساخت و تولید این ساختمانها، پانلهای با سایز 9 تا 38 متر و 21 نوع استاندارد تولید می کند.

شکلهایی از ماشین تولید اشکال مختلف بدون تیرآهن با اتصال پیچ

انواع ساختمان ماشین تولید اشکال مختلف بدون تیرآهن با اتصال پیچ

گاراژ حیاط پشتی
گاراژ ماشین
کارگاههای چوب بری
کارگاه مکانیک
پناهگاههای یوتیلیتی چند منظوره
انبار اتومبیل قراضه
انبار قایق

میدان مسابقه رانندگی
استخرهای سر بسته
سالنهای استخر
میدان هاکی و اسکیت
میدان فوتبال
انبار غله
آشیانه هواپیما
انبار مواد اولیه، حبوبات و میوه
کارگاه تعمیر و نگهداری تجهیزات

مکانهای مسکونی
کلبه ها
مسکنهای کنار دریاچه
گاراژها/ انبارها
تولید و انبار
استودیوها
سالنهای کنفرانس

مکانهای نگهداری از چارپایان
پوشش تراکتورهای بزرگ
تجهیزات خدماتی کامیونها و دیگر خودروها

فارم استعلام